Verkstad, kontor Uppsala

Verkstad och kontorsbyggnad Uppsala 15×30 m