Vi bygger ridhus i egentillverkat limträ för lång hållbarhet

Vi hjälper er att bygga ett bra ridhus till ett rimligt pris på kort tid. Vi på Maskinkomponenter i Falun tillverkar vårt eget limträ och kan därför också möta våra kunders behov på detaljnivå.

När ni ska bygga ett nytt ridhus så står hela ridklubben eller ert företag inför en stor kostnad. Lokaler är dyra och måste finansieras. Då är det bra att ha ett företag som kan göra detta på kort tid till ett bra pris.

Lång erfarenhet av ridhus

Vi på Byggkomponenter i Falun har byggt olika lokaler och byggnader av limträ under lång tid. Hos oss möter ni klassiskt kunnande med modern teknik. Vår specialitet är att konstruera byggnader som möter behoven.

Ridhus är ett sådant exempel på en byggnad där limträ verkligen fyller en viktig funktion. Vi har lång erfarenhet av detta och har byggt många ridhus till nöjda kunder.

Med limträ så kan vi bygga ett ridhus på kort tid. Det är ett säkert och mycket hållfast material som i förhållande till sin egen vikt är mer hållfast än till exempel betong. Med limträ så kan vi serietillverka delarna för att de ska få den form och funktion som ni önskar.

Många fördelar

Det är också billigt att tillverka och eftersom det inte är så tungt är transporterna heller inte så dyra. Limträ fungerar lite som en byggsats och själva slutmonteringen går väldigt fort. Fiberriktningen i limträ går parallellt med längden. Det är flera lameller av trä som har sammanfogats för att skapa ett utmärkt byggmaterial som klarar stora påfrestningar. När konstruktionen står färdig och ska kläs med fasad så ser det ut som ett stort träskelett.

ridhus