Vi bygger er sporthall för alla behov i limträ

Vi bygger och konstruerar färdiga limträstrukturer för olika lokaler. Genom att anlita oss på Byggkomponenter i Falun så kan ni få en sporthall byggd på kort tid till ett bra pris. Detta utan att tumma på säkerhet eller kvalitet.

Genom att använda limträ så kan ni reducera priset för bygget av en sporthall ordentligt än om entreprenören skulle använda material som stål eller betong. Limträ är ett mycket hållfast och effektivt material som sett till sin vikt har en bättre hållbarhet än de tidigare nämnda materialen.

Billigare att bygga

Eftersom limträ är så billigt och effektivt att tillverka så blir också slutnotan lägre. Det är också lättare att specialtillverka detaljer och delar eftersom materialet är så flexibelt. När det sedan ska fraktas för slutmontering så innebär vikten också att det blir billigare att transportera.

Vi har byggt olika offentliga lokaler som sporthallar under lång tid. Genom att anlita oss på Byggkomponenter i Falun så kan ni känna er trygga med att arbetet utförs på ett professionellt och fackmannamässigt sätt.

En sporthall som har en stomme av limträ kommer att stå för lång tid. Materialet är som tidigare nämnd mycket hållbart och klarar stora påfrestningar och väderskiftningar. Er nya sporthall i limträ kommer därför att bli billigare och bättre än om ni valt andra material.

Enkelt för er att bli nöjda

Genom att använda limträ så kan vi också möta våra kunders önskemål på ett mer detaljerat plan. Materialet är så lättarbetat att det utan några större problem blir enkelt att möta olika behov och önskemål.

En annan viktig anledning till att välja en sporthall i limträ är att det är ett brandsäkert material. Vid en eldsvåda så rasar inte stommen. Detta är en säkerhetseffekt som många kunder önskar, framförallt när det kommer till offentliga byggnader.

sporthall