Pågående byggen

 

Ridhus, Åland – 22×42

Industrihall, Katrineholm – 17×48

Maskinhall, Skellefteå – 24×48

Verkstad – 14×50 + skärmtak 4×50

Idrottshall, Norberg – 29×55

Industrihall, Uppsala – 20×66

 

Förrådshall, Uppsala – 16x42x8 med bjälklag

Förrådshall  F72ECB3B-1 2  65DC193E-1 J