Tillbyggnad djurstall, 3×42 – Sundborn

Villastomme – Falun

Ridhus, 24×66 – Horndal

Ridhus, 24×66 – Jönköping

Ridhus, 30×84 – Västerås

Ladugård, 32,5×66,5 – Böklinge