Konstruktionslösningar

Vi har paketlösningen vid stomleveranser

Byggnadsstommens utformning har ofta en avgörande betydelse för både byggnadens funktion och totalekonomi. Stomkostnaden svarar för endast en liten del av den totala byggkostnaden.

Det gäller därför inte att i första hand finna den billigaste stommen, utan det alternativ som ger den bästa funktionen till den lägsta kostnaden. I den kalkylen ingår stomkostnaden naturligtvis som en post, uppförandet, grundläggning, underhåll och driftkostnad är andra. Men där skall också vägas in värdet av olika faktorer som påverkar hallens funktion. En flexibel planlösning ger beredskap inför framtidens förändringar, en trivsam och ombonad arbetsmiljö är viktig.

Vi har i den här broschyren samlat några av de viktigaste argumenten som talar för limträ. Argumenten varierar från byggnad till byggnad och är beroende på vem som gör bedömningen men i flertalet fall tror vi ändå resultatet blir ett lätt val – LIMTRÄ.

Förutom stommen utförd i limträ inkluderas även erforderliga spikbeslag, pelarsmide, vindkryss samt konstruktionsritningar och montageritningar ovan grund.

Tillval och väggbeklädnad offereras separat. Montagehjälp kan ordnas om så önskas.

Snabbaste vägen mellan en tänkt byggnation och färdig byggnad är Byggkomponenter i Falun. Kontakta oss – vi delar gärna med oss av våra kunskaper! Vi lämnar skräddarsydda offerter på varje objekt.

Treledsram med krökt hörn.
Spännvidd 15-40m.

Treledsram utan dragband.
Spännvidd upp till 100 m.

Rak balk i lutning.
Spännvidd upp till 30 m.

Treledsram med fingerskarvat hörn.
Spännvidd 10-24 m.

Båge med dragband.
Spännvidd upp till 100 m.

Bumerangbalk.
Spännvidd 10-30 m.

Treledsram med krökt rambalk.
Spännvidd 15-40 m.

Takstol med dragband i stål eller limträ.
Spännvidd upp till 50 m.Sadelbalk.
Spännvidd 10-30 m.

Ram med tryckt sträva.
Spännvidd 10-30 m.

Takstol med förhöjt dragstag i limträ.
Spännvidd upp till 20 m.

Till stora husbredder.