Ishall i limträ

Vi på Byggkomponenter i Falun vill bygga den svenska idrottens lokaler. Genom att välja oss som leverantör av er nya ishall så får ni pengar över till annat. En ishall med limträstomme är billigare än andra material och står lång tid.

Ett perfekt byggmaterial

Limträ är ett universellt byggmaterial som står sig mycket bra i konkurrens. Det har flera fördelar mot traditionellt virke, men även dyra och tunga material som betong och stål. Limträ är ett flexibelt byggnadsmaterial som är lätt att montera.

Dessutom är det enkelt att skapa och konstruera detaljer som är speciellt utformade för att möta era behov. De färdiga delarna transporteras sedan utan större problem eftersom det är så lätta till platsen för monteringen.

Med fackmannamässiga hantverkare så går den väldigt snabbt. Ni kommer att förvånas över med vilken effektivitet vi kan färdigställa en ishall, och till vilket pris. Vi på Byggkomponenter i Falun vet vilka utgifter den svenska idrotten brottas med. Genom att göra er ishall billigare så kan vi hjälpa er att spara lite pengar.

Perfekta resultat som håller länge

Vi bygger limträdetaljerna efter ritningen. Alla delar blir speciellt designade efter era behov. Ni kan också känna er helt trygga med att hela processen är helt kvalitetssäker. Vi har lång erfarenhet av att bygga lokaler som ishallar.

Ni kommer att förvånas över hur effektivt och hållfast en ishall i limträ är efter att bygget är färdigt. Men det har också många andra fördelar, bland annat att det är brandsäkert och inte rasar samman vid en eldsvåda. Detta är en viktig sak vi byggande av offentliga lokaler som ishallar, där det bland annat vistas många barn.

Ishall