Industrihall i limträ håller måttet över lång tid

Välj en industrihall i limträ för att spara pengar och få mycket kvalitet över lång tid. Vi på Byggkomponenter i Falun har lång erfarenhet av att konstruera och leverera stommar av limträ till olika byggnader.

Spara pengar men inte på kvalitet

Om ni väljer att bygga er nya industrihall i limträ så kommer ert företag att spara mycket pengar. Det är ett material som håller mycket bra i konkurrens till andra material. Om du jämför med traditionellt virke så är det mycket mer flexibelt.

Limträdetaljer kan konstrueras helt för att möta kundens behov. Varje del är enkel att bygga och är resurseffektiv. Om du jämför med material som stål och betong så är det mycket bättre. I förhållande till vikt så är till exempel limträ mer hållfast än de materialen.

Snabbt att bygga till bra pris

Det går snabbt och effektivt att bygga en stomme till lagerhall av limträ. Sedan är transporten enkel och effektiv, med tanke på den begränsade vikten så kan vi med ringa medel föra delarna till konstruktionsplatsen för att där slutföras på en kort tid.

Limträ är ett erkänt material där flera olika träelement har sammanfogats med fiberriktningen i längdens riktning. Resultatet är ett byggnadsmaterial som är mycket effektivt och hållbart. Genom att välja en lagerhall av limträ så får ni en byggnad som står för lång tid.

Limträ är också brandsäkert eftersom det inte rasar vid en eldsvåda. Men det är också estetiskt tilltalande. Genom materialets flexibilitet så kan vi med enkla men professionella medel bygga lokaler som är tilltalande på ett annat sätt än de mer besvärliga materialen, stål och betong.

Industrihall